Kindbeelden

Civiel recht en civiel proces / Kinderrechten

Kindbeelden

Samenvatting

Kinderen van deze tijd worden als mondig beschouwd en voor vol aangezien. Hun mening telt. Het bedrijfsleven zorgt voor een onophoudelijke stroom van speciaal op deze doelgroep afgestemde nieuwe producten en diensten. Als bekroning van deze ontwikkeling zijn kinderen zelfs formeel dragers van rechten geworden met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Pas de laatste jaren groeit het besef dat er aan deze, op het eerste gezicht positieve ontwikkeling ook aspecten zitten die het leven van (sommige) kinderen in deze tijd ingewikkeld en frustrerend maken. Over die tegenstrijdigheid gaat dit themanummer.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Verlichting, revolutie en kindbeeld in Nederland; de periode rond 1800 als keerpunt - A. Baggerman en R. Dekker
  2. De terugkeer van het angstaanjagende kind - C. Brinkgreve
  3. Beeldvorming over criminele kinderen en het justitiebeleid - J.A. Nijboer
  4. Ontwikkelingspsychologen op zoek naar oorzaken van jeugeddelinquentie; nieuwe trajecten naar kennis - W. Koops en B. Orobio de Castro
  5. 'Mondige kinderen' - I. Weijers
  6. Het kind als consument - P. Sikkema
  7. Het kind als communicatieve partner - C. van Nijnatten
  8. Het kindbeeld in het Verdrag inzage de Rechten van het Kind - J.C. M. Willems   

Internetsites
Summaries
Journaal
De WODC-rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Jaar van uitgave:
2005
Reeks:
Justitiële verkenningen 2005/05