Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie

Samenvatting

De aanleiding voor dit themanummer is niet alleen de explosieve toename van het aantal evaluaties in Nederland en andere landen. Ook de discussies over de methoden van evaluatieonderzoek en het maken van syntheses van bestaande evaluaties bieden meer dan genoeg stof. Een interessante ontwikkeling is de opleving van het experiment als evaluatiemethode.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. D.P. Farrington en B.C. Welsh: Het belang van experimentele evaluaties in de criminologie
  2. R. Pawson en C. Klein Haarhuis: Evaluatie van complexe programma's; een theoriegestuurde aanpak
  3. C. Klein Haarhuis, M. van Ooyen-Houben, E. Kleemans en F. Leeuw: Rechtshandhaving geëvalueerd; een synthese van 31 onderzoeken
  4. H.D. Webbink: Causale effecten van beleid; over gecontroleerde en natuurlijke experimenten
  5. R. Bijl: Evaluatieonderzoek en het integratiebeleid
  6. A.H.M. de Jong en D.L. Kabel: De rol van evaluaties in het begrotingsproces

Internetsites
Summaries
Journaal
De WODC-rapporten
Register JV 2005

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische Uitgevers
Jaar van uitgave:
2005
Reeks:
Justitiële verkenningen 2005/08