Coffeeshops en cannabis

Wetgeving en beleid / Legalisatie

Coffeeshops en cannabis

Samenvatting

Het Nederlandse gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs is nog altijd uniek in Europa en in de wereld. De bestrijding van softdruggebruik en -handel is misschien niet overal een prioriteit van justitie en politie, maar er is geen sprake van dat andere landen het gedoogbeleid zouden willen overnemen. Het liberale softdrugsbeleid lijkt in Nederland zelf nog altijd op ruime steun te rekenen. In brede kring wordt dit beleid gezien als de beste manier om het gebruik van softdrugs te reguleren en de gezondheidsrisico's voor gebruikers te beperken. Maar de vraag is gerechtigd of de vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan het gedoogbeleid nog wel kloppen. Vanuit zeer verschillende invalshoeken gaan auteurs in op deze vraag.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Hoe stevig zijn de fundamenten van het cannabisbeleid - H.G. van de Bunt
  2. Hoe werkt het Nederlandse drugsbeleid? Een evaluatieve verkenning van een decennium drugsbeleid - M.M.J. van Ooyen-Houben
  3. Coffeeshops en criminaliteit - B. Bieleman en J. Snippe
  4. De normalisering van cannabisgebruik - D.J. Korf
  5. Hoe schadelijk zijn softdrugs? - W. van den Brink
  6. Extase; drugs en het schadebeginsel - C.W. Maris van Sandelingenambacht
  7. Drugs; van oorlog naar regulering - R. Dufour
  8. Peace on drugs? - M.T. Croes
  9. Drugs in de Lage Landen; de Belgische kant van het verhaal - B. de Ruyver
  10. Coffeeshops, gedoogbeleid en Europa - T. Blom  

Boekrecensie - I. de Haen-Marshall over 'Dealing with drugs in Europe' - T. Boekhout van Solinge
Internetsites
Summaries
Journaal
WODC-rapportenlijst

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2006
Reeks:
Justitiële verkenningen 2006/01