Internationale straftribunalen

Criminaliteit en delicten / Oorlogsdelict

Internationale straftribunalen

Samenvatting

Het internationaal strafrecht heeft zich de afgelopen tien jaar razendsnel ontwikkeld. In dit themanummers staat een onderdeel daarvan centraal: de berechting van oorlogsmisdrijven, genocide en misdrijven tegen de menselijkheid door internationale en geïnternationaliseerde straftribunalen. De oprichting van het Joegoslavië Tribunaal in 1993 blijkt achteraf het begin te zijn van een nieuwe trend. Andere ad hoc-tribunalen volgden. Er is kritiek op de hoge kosten, op de selectiviteit van vervolgingen, er bestaan twijfels over de effectiviteit van de rechtspleging en zorgen over de geringe betrokkenheid uit de landen die het strijdtoneel vormden. In de artikelen komen deze kwesties ruimschoots aan de orde.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Het Joegoslavië Tribunaal; een voorlopige balans - G. Sluiter
  2. Het Rwanda Tribunaal: waardevolle exercitie of weggegooid geld? - L.J. van den Herik
  3. 'Gemengde' tribunalen en hooggespannen verwachtingen - A. Nollkaemper en S.M.H. Nouwen
  4. Het geweld in voormalig Joegoslavië; tussen traditie, grote omwentelingen en kleine afrekeningen - F. de Vlaming
  5. De medewerking van staten aan internationale straftribunalen en het beginsel van 'equality of arms' - J.A. Knoops
  6. Het Internationale Strafhof en de rol van slachtoffers - H. Verrijn Stuart
  7. De vergeten aspecten van transnationale rechtspleging; over percepties van de overlevenden - B. Pouligny  

Summaries
Internetsites
Journaal
WODC-rapportenlijst

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2006
Reeks:
Justitiële verkenningen 2006/04