Spijbelaars en drop-outs

Spijbelaars en drop-outs

Samenvatting

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vormen in Nederland een vrij omvangrijk probleem. In 2004/2005 werden 57.000 nieuwe voortijdige schoolverlaters geteld (van wie overigens een deel opnieuw geplaatst wordt op een opleiding). Dropouts zijn kwetsbaar en hebben weinig kansen op de arbeidsmarkt. Duidelijk is dat er niet zoiets bestaat als een standaardinterventie, maar dat scholen, leerplichtambtenaren, OvJ's en 'spijbelrechters' moeten beschikken over een arsenaal van reacties op spijbelen, dat soms een voorbode is van voortijdig schoolverlaten. Aan de handhaving van de leerplichtwet wordt dan ook ruim aandacht besteed in dit themanummer.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Geschiedenis en achtergronden van de wettelijke leerplicht - Th. Storimans
  2. Voortijdig schoolverlaten; aantallen, knelpunten en risicogroepen - L. Herwijer
  3. Het verband tussen spijbelen, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit - F.M. Weerman en P.H. van der Laan
  4. Strafrechtelijk optreden bij schoolverzuim - R. Teijl
  5. De leerplichtambtenaar - L. Craane, M. Plukker en A. de Beer
  6. Leeromgeving, leerloopbanen en schooluitval; een nieuwe visie - M.L. Schravesande
  7. De brede school; pleidooi voor een integraal onderwijs- en jeugdbeleid - A.F.D. van Veen   

Summaries
Internetsites
Journaal
WODC-rapportenlijst

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
2006
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2006
Reeks:
Justitiële verkenningen 2006/06