Identiteitsfraude

Identiteitsfraude

Samenvatting

Identiteitsfraude en -diefstal worden nogal eens beschouwd als een probleem dat vooral in de Verenigde Staten speelt en - in mindere mate - in Groot-Brittannië. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat identiteitsfraude onder invloed van globalisering en digitalisering in heel Europa in opkomst is. Vervalsing van paspoorten is lang niet altijd nodig om zich een andere identiteit aan te meten. Het is vooral lookalike-fraude die de afgelopen jaren een hoge vlucht heeft genomen en die een belangrijke aanleiding vormt voor de invoering van het biometrische paspoort. Op allerlei maatschappelijke terreinen (arbeidsmarkt, sociale zekerheid) zijn identiteitsfraude en -diefstal een realiteit aan het worden. De voortschreidende digitalisering biedt identiteitsdieven nieuwe kansen om computergebruikers vertrouwelijke gegevens te ontfutselen, zoals rekeningnummers en passwords. Dit themanummer tracht zowel inzicht te bieden in het delict identiteitsfraude en -diefstal als in de verschillende strategieën om het fenomeen te bestrijden.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Identiteitsdiefstal: lessen uit het buitenland - J.E.J. Prins en N.S. van der Meulen
  2. Achter de schermen: de ervaringen van slachtoffers van identiteitsroof - N.S. van der Meulen
  3. Identiteitsfraude en overheid - J.H.A.M. Grijpink
  4. Identiteitsfraude op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid - J. Barensen en J.A. Eijkelenboom
  5. Biometrie: wondermiddelen bestaan niet - A.C.C. Ruifrok  

Summaries
Internetsites
Journaal
WODC-rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2006
Reeks:
Justitiële verkenningen 2006/07