Vijf jaar na Fortuyn

Criminologie en victimologie / Strafgeneigdheid

Vijf jaar na Fortuyn

Samenvatting

Het is volgende maand precies vijf jaar geleden dat Nederland werd opgeschrikt door een politieke moord. In dit themanummer wordt gepoogd om antwoord te geven op de vraag wat de invloed is geweest van (de moord op) Pim Fortuyn op de Nederlandse samenleving of wat de opkomst van Fortuyn aan het licht heeft gebracht over die samenleving.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Het glazen huis van de democratie; politiek sterrendom na Fortuyn - D. Pels
  2. De erfenis van vier jaar Leefbaar Rotterdam - J.J.C. van Ostaaijen en P.W. Tops
  3. Fortuyns erfenis: de geëmancipeerde immigrant; de heilzame aspecten van het islamdebat - A. Ellian
  4. Enkele strafrechtelijke ontwikkelingen en de volkswil - C. Kelk
  5. Fortuyn was uniek, zijn gedachtegoed niet; een analyse van rechts-populistische partijen in Europa - P. Lucardie
  6. Tussen populisme en rechts-radicalisme; overeenkomsten en verschillen tussen de Leefbaren, de fortuynisten en Wilders - H.A. Wassink  

Summaries
Internetsites
Journaal
De WODC-rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2007
Reeks:
Justitiële verkenningen 2007/02