Veiligheid in het luchtruim

Veiligheid in het luchtruim

Samenvatting

Gezien de internationale context roept het streven naar veiligheid in het luchtruim tal van interessante vragen op op het terrein van wet- en regelgeving, internationale verdragen, rechtsmacht, rechtshandhaving en -vervolging. Er bestaat een grote variëteit aan overtredingen en misdrijven die kunnen worden begaan, zowel delicten aan boord van vliegtuigen als tegen en met het gebruik van vliegtuigen. Vanuit het perspectief van de reguliere rechtshandhaving zijn de omstandigheden waaronder luchttransport plaatsvindt uniek: in een vrijwel geïsoleerd en kwetsbaar voertuig worden internationale grenzen met grote snelheden gepasseerd.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Rechtshandhaving in het luchtruim - P.A.M. Verrest en J.A.C. Bevers
  2. Civiele luchtvaart en terroristische incidenten, historische ontwikkelingen en toekomstige trends - R.P. Bron en D. de Hoog
  3. Toegang tot een veilig luchtruim; 'security'op luchthavens - W.C.J.M. van Dijk
  4. De ontwikkeling van een trans-Atlantische luchtvaartrelatie in de periode 1992-2007 - P.M.J. Mendes de Leon, m.m.v. M. Gurvits
  5. Het melden van voorvallen in de luchtvaart binnen een 'just culture' - R.M. Schnitker
  6. Dilemma's van een gezagvoerder - B. Baksteen
  7. Ruimtepuin en ruimterecht - F.G. von der Dunk   

Summaries
Internetsites
Journaal
De WODC-rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2007
Reeks:
Justitiële verkenningen 2007/05