Mensenhandel

Mensenhandel

Samenvatting

De bestrijding van mensenhandel is in de afgelopen jaren hoog op de politieke en opsporingsagenda komen te staan. Het verschijnsel mensenhandel is nauw verbonden met de prostitutiesector, en in dat opzicht zou het wellicht meer voor de hand liggen om te spreken van vrouwenhandel. Een van de redenen om dit themanummer de titel Mensenhandel te geven is dat met de invoering van een nieuwe mensenhandelbepaling in het Wetboek van Strafrecht nu ook uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie onder het delict Mensenhandel vallen, zoals industrie, glas- en tuinbouw en de horeca.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. het begrip mensenhandel in de Nederlandse context; achtergronden en reikwijdte - M. Smit en M. Boot
  2. Hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel; mensenrecht of beloning? - C. Rijken en J. van Dijk
  3. Nigeriaanse madams in de mensenhandel in Nederland - D. Siegel
  4. Handelaars in vrouwen; achtergronden en werkwijze - R. Staring
  5. De opheffing van het bordeelverbod; gevolgen voor mensenhandel? - A.L. Daalder
  6. In het hart van de vergunde sector - H.G. van de Bunt
  7. Over de bestrijding van loverboymethoden - F. Bovenkerk en G.J. Pronk
  8. De programmatische aanpak van mensenhandel en mensensmokkel; een verkenning aan de hand van Sneep - J. Kiemel en W. ten Kate
  9. Slecht werkgeverschap of 'moderne slavernij'; handhaving van een nader af te bakenen verbod - H. de Jonge van Ellemeet  

Boekrecencie
M.A. Verhoeven over 'Reizende sekswerkers; Latijns-Amerikaanse vrouwen in de Europese prostitutie' van Marie-Louise Janssen
Summaries
Internetsites
Journaal 

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2007
Reeks:
Justitiële verkenningen 2007/07