Afschrikking en generale preventie

Veiligheid en preventie / Afschrikking

Afschrikking en generale preventie

Samenvatting

Dit themanummer gaat in op de vraag of het straf- en vervolgingsbeleid (mede) heeft bijgedragen aan de opmerkelijke daling van de criminaliteit in Nederland in de afgelopen jaren. Zou de tot voor kort gestage stijging van het aantal gedetineerden in Nederland en het hardere strafbeleid in het algemeen daar iets mee te maken hebben?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. De olifant in de kamer; generale preventie en criminaliteitstrends - A.C. Berghuis
  2. Werkt gevangenisstraf echt niet? Criminologen als struisvogels - G. Suurmond en B.C.J. van Velthoven
  3. Minder misdrijven: door overheidsingrijpen of zelfbescherming? - W.C. Ultee
  4. Strafrechtstheoretische bespiegelingen over afschrikking en generale preventie - J.M. ten Voorde
  5. Bestraffen: een overzicht , een mythe en nieuwe varianten - J. van der Pligt, W. Koomen en F. van Harreveld
  6. Afschrikking en het aanleren van normen; de theorie van Kelman toegepast op het strafrecht - H. Elffers
  7. Onderzoek naar afschrikking; de noodzaak om klein te denken als we iets nieuws willen leren - M. Tonry

Summaries
Internetsites
Journaal
WODC-rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2008
Reeks:
Justitiële verkenningen 2008/02