De Nederlandse Cariben

Strafrecht en strafproces / Strafrechthervorming

De Nederlandse Cariben

Samenvatting

Aan de vooravond van ingrijpende staatkundige veranderingen op de Nederlandse Antillen wordt in dit themanummer gepoogd de contouren van deze veranderingen in beeld te brengen, de invloed ervan op de rechtshandhaving te duiden en te laten zien hoe de aanstaande veranderingen her en der in het Koninkrijk worden beleefd.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Implosie van de Nederlandse Antillen - L. de Jong
  2. Naar een nieuw Koninkrijk der Nederlanden - R. Nehmelman
  3. De verdrijving van Hulanda; de Sabanen en hun toekomst als BES-eilanders - F. Guadeloupe
  4. De ontwikkeling van de criminaliteit op Curaçao; geen reden voor moedeloosheid - A.W. Weenink
  5. De 'verwijtenroute'; over de achtergronden van fraude en corruptie in het Caraibische deel van het Koninkrijk - P.C.M. Schotborgh - van de Ven
  6. De hervorming van de rechtshandhaving in de West - H. de Doelder
  7. Het nieuwe Wetboek van Strafrecht - M.F. Murray
Summaries
Internetsites
Congresagenda

Publicatiegegevens

Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2009
Reeks:
Justitiële verkenningen 2009/05