De kredietcrisis

De kredietcrisis

Samenvatting

In dit themanummer is gekozen voor een brede benadering van het fenomeen kredietcrisis. Zo komt de relatie tussen kredietcrisis en criminaliteit aan de orde en wordt aandacht besteed aan financiële zwendel in heden en verleden en aan de (verschuivende) grenzen tussen moreel, immoreel en crimineel handelen. Het onderwerp 'vertrouwen' komt in verschilende bijdragen aan bod, evenals de gevolgen van de kredietcrisis voor de inrichting van het toezicht op de financiële sector. Om een en ander in een context te plaatsen zijn ook enkele meer economisch getinte bijdragen opgenomen waarin wordt ingegaan op de mogelijke oorzaken van de crisis.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Spelen met financiële risico's in een onzekere wereld - W.G. Wolters
  2. Kredietcrisis en organisatiecriminaliteit: vier mogelijkheden- W. Huisman
  3. Elke crisis haar eigen crimineel - B.M.J. Slot
  4. De kredietcrisis en de lessen van Kondratieff; een doemscenario - E. Mecking
  5. Wie is verantwoordelijk voor de financiële crisis? - B. Unger
  6. Financieel toezicht op Europees niveau - D. Schoenmaker
  7. De economische crisis en het herstel van vertrouwen - W.F. van Raaij

Boekrecensie
J. J. van Duijn over 'Animal spirits: how human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism' van G.A. Akerlof en R.J. Shiller

Boekrecensie
P.W. Zuidhof over 'op naar de volgende crisis! Over het verleidende vermogen van de financiële markt' van O. Velthuis en L. Noordegraaf-Eelens

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2009
Reeks:
Justitiële verkenningen 2009/06