Mens, dier en recht

Mens, dier en recht

Samenvatting

Het is ruim acht jaar geleden dat Justitiële verkenningen voor het eerst aandacht besteedde aan het thema 'Dier en recht'. Sindsdien is er op dit terrein veel gebeurd in Nederland. In dit themanummer komen aan de orde: actuele ontwikkelingen in wetgeving over dierenwelzijn en gezondheid, dierenactivisme, de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld en meer in het algemeen de relatie tussen dier en mens en het denken daarover.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. De nieuwe Wet dieren: wie wordt er beter van? - I.A. Boissevain en A.A. Freriks
  2. 'There is no justice, just us'; hoe de overheid dierenextremisme in de hand werkt - E. Eskens
  3. Dieren als dader? - J. Janssen
  4. Dierenmishandeling: een signaal voor huiselijk geweld? - M.J. Enders-Slegers
Boekrecensie
N. Rozemond over 'Het geniale dier; een andere antropologie' - René ten Bos

Summaries
Internetsites
Congresagenda

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2009
Reeks:
Justitiële verkenningen 2009/07