Actuele justitiethema's in historisch perspectief

Actuele justitiethema's in historisch perspectief

Samenvatting

Dit themanummer rust op drie pijlers binnen de historische criminologie. Ten eerste de langetermijnontwikkelingen in sociale controle en bestraffing van overheidswege, ten tweede de evolutie van de criminologie zelf, en ten derde de studie van crimineel of deviant gedrag in het verleden. Omdat het werkveld van Justitie breder is dan het domein van de (historische) criminologie, wordt ook aandacht besteed aan een historisch voorbeeld van immigratie en integratie.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. De voorlopers van de moderne criminologie in België en Nederland - C. Fijnaut
  2. Over het verband tussen de frequentie van en tolerantie voor geweld - P. Spierenburg
  3. 'Thans zal met kracht het breien van kousen worden voortgezet'; vrouwelijke bedelaars en landlopers in de RWI te Leiden 1886-1907 - M. Weevers en C.C.J.H. Bijleveld
  4. De Brabantse smokkelaars; een grensgeschiedenis vol heroïek en eigenbelang - P. Spapens
  5. De verhouding politie-bevolking in historisch perspectief; wederzijdse afhankelijkheid en stilzwijgende contracten - M. De Koster
  6. Radicalen en de macht in Nederland - J.A. Moors
  7. Een som van misverstanden; het kabinet-Den Uyl en de immigratie van Surinamers - J.M.M. van Amersfoort
Summaries
Internetsites
Congresagenda

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2010
Reeks:
Justitiële verkenningen 2010/02