De burgemeester

De burgemeester

Samenvatting

Dit themanummers bevat diverse artikelen over de veranderde positie, rol en bevoegdheden van burgemeesters. Twee ontwikkelingen spelen hierbij een rol. Ten eerste het relatief grote aantal burgemeesterscrises in het afgelopen decennium. De burgemeester wordt doorgaans door de gemeenteraad voorgedragen en benoemd en neemt daarmee een politiek afhankelijker en kwetsbaarder positie in. Een tweede ontwikkeling is de opmars van de burgemeester in het veiligheidsdomein. Door een hele serie wettelijke maatregelen kan de burgemeester tegenwoordig met een beroep op openbare orde en veiligheid tal van ingrijpende maatregelen nemen, zowel in de publieke ruimte als achter de 'voordeur'.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Gedwongen vertrek van burgemeesters - A.F.A. Korsten
  2. Stijlen van lokaal leiderschap; over burgemeesters, rolopvattingen en -verwachtingen - N. Karsten, L. Schaap en W.J. Verheul
  3. Profiel van de Nederlandse burgemeester - R. van Bennekom
  4. Hoe het licht valt; een persoonlijke visie op het burgemeesterschap - H.B. Eenhoorn
  5. Leren van Vlaanderen; kenmerken van de Vlaamse burgemeester ter inspiratie voor het Nederlandse debat - J. van Ostaaijen
  6. Swiebertje en Superman; de burgemeester en zijn taak in de openbare orde en veiligheid - A.B. Engberts en H.G.M. Cornelissen
  7. De burgemeester als veiligheidsbaas - H.J.B. Sackers
  8. De burgemeester in crisistijd; schakelen tussen bestuurlijke moed en terughoudendheid - R. Bron en M. Zannoni
Summaries
Internetsites
Congresagenda
WODC-website en rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2010
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 2010/03