Justitie en politie in buitenlandse missies

Justitie en politie in buitenlandse missies

Samenvatting

In dit themanummer is de aandacht gericht op de pogingen tot capaciteitsopbouw en hervorming van justitie en politie in postconflictlanden en alle daarbij behorende dilemma's. Ook komen de ervaringen met justitiële en juridische ontwikkelingshulp in andere landen aan de orde, zoals in Oost-Europa. De artikelen vormen een mix van wetenschappelijke beschouwingen en persoonlijke observaties van uitgezonden deskundigen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. De opbouw van de rechtsstaat in Afghanistan; een bezinning op tien jaar buitenlandse hulp - V.I. Taylor
  2. Winning the hearts and minds in Nederlands-Indië; koloniale politie als opbouwmissie - M. Bloembergen
  3. Agenten met een vredesmissie; ervaringen van Nederlandse politiefunctionarissen - H. Sollie
  4. Juridische ontwikkelingssamenwerking in Rwanda - R.H. Haveman
  5. De integratie van de politiële en justitiële samenwerking in het buitenlands beleid van de Europese Unie - C. Fijnaut
  6. Capaciteitsopbouw door Justitie in het buitenland - R. Lek
  7. De rule of law-opbouwmissie in Kosovo - A. Bouten
Summaries
Internetsites
Congresagenda

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2010
Reeks:
Justitiële verkenningen 2010/04