Bespiegelingen over straffen

Criminologie en victimologie / Strafgeneigdheid

Bespiegelingen over straffen

Samenvatting

Zijn de pijlers waarrop ons strafstelsel rust door de sociale en culturele ontwikkelingen van de afgelopen tijd aangetast, dan wel ingeruild voor andere fundamenten en hoe stevig zijn die dan? Zijn we anders gaan denken over het nut en de noodzaak van straffen? Leiden zwaardere straffen tot een scherpere tweedeling in de samenleving? Deze en andere vragen stronden centraal tijdens een groot multidisciplinair congres over straffen dat op 28 en 29 oktober 2010 plaatsvond in Maastricht. In dit themanummer worden zeven inleidingen die tijdens de Maastrichtse tweedaagse werden gepresenteerd in beknopte vorm weergegeven.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Wat is er met de doodstraf gebeurd? - D. Garland
  2. Nederland en de afschaffing van de doodstraf; achterlijk of vooruitstrevend? - C.H. Brants
  3. Misdaad en straf; bespiegelingen over (de dood)straf vanuit religieus perspectief - J.A.A.C. Claessen
  4. Nederland is nog niet klaar met de doodstraf - G. de Jonge
  5. Ontzetting uit beroep of ambt; herleving van een weinig gebruikte straf? - M. Malsch, W.C. Alberts, J.W. de Keijser en J.F. Nijboer
  6. Seksueel grensoverschrijdend gedrag en ontucht; wiens grens? - J.C.W. Gooren
  7. Misdaad en straf in een populistische context - J.C.J. Boutellier
Summaries
Internetsites
Congresagenda

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2011
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 2011/01