Preventie van georganiseerde misdaad

Preventie van georganiseerde misdaad

Samenvatting

Niemand hoeft tegenwoordig te worden overtuigd van de noodzaak om ook preventief te reageren op georganiseerde criminaliteit. Maar wat behelzen die mogelijkheden van preventie precies, en op basis van welke ‘theorie’ mag worden verwacht dat preventie een effectieve bijdrage levert aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit? In dit themanummer worden deze vragen aan de orde gesteld, steeds aan de hand van concrete, uiteenlopende vormen van georganiseerde misdaad.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Barrières opwerpen voor criminele bedrijfsprocessen - A.C.M. Spapens
  2. Obstakels voor samenwerking; bevindingen uit de procesevaluatie van de programmatische aanpak mensenhandel - B. van Gestel en M. Verhoeven
  3. Geen smoesjes meer; de strategie van 'removing excuses' toegepast op financiële facilitators - M.R.J. Soudijn
  4. Infiltratie van de bouwsector door de Italiaanse maffia - E.U. Savona
  5. Emissiehandel: van paradijs naar bastion; hoe criminelen hun weg vonden naar het systeem van emissiehandel en er weer uitgewerkt worden - A.P. Maljaars
  6. De rol van de recherche bij terrorismepreventie - A.W. Weenink
  7. Geen kansen bieden aan de georganiseerde misdaad - A.C. Berghuis en J. de Waard
  8. Kwetsbaarheid voor georganiseerde criminaliteit; een voor preventie bruikbaar concept? - T. Vander Beken
Summaries
Internetsites
Congresagenda

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2011
Reeks:
Justitiële verkenningen 2011/02