Van interventie tot stoppen met misdaad

Van interventie tot stoppen met misdaad

Samenvatting

De artikelen in dit themanummer gaan dieper in op vraagstukken rondom de levensloop/ontwikkeling van delinquenten en delinquent gedrag en gedragsinterventies voor (ex-)gedetineerden. Ook de rol die de reclassering kan spelen, komt aan de orde.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Actief volwassen worden; een verklaring voor de daling in criminaliteit onder jonge volwassenen - A.E. Bottoms
  2. Werk doet delinquentie afnemen - V. van der Geest
  3. Stoppen met crimineel gedrag; een kwalitatief, longitudinaal onderzoek naar Marokkaanse en Nederlandse mannen met een crimineel verleden - H. Werdmölder
  4. What Works en What goes Wrong? Over evidence-based beleid in de dagelijkse praktijk - M. van Ooyen-Houben, C.N. Nas en J. Mulder
  5. Kunstprojecten en What Works; een stimulans voor desistance? - F. McNeill, K. Anderson, S. Colvin, K. Overy, R. Sparks en L. Tett
  6. Familierelaties en het stoppen met misdaad; aangrijpingspunten voor het reclasseringswerk - B. Vogelvang
Summaries
Internetsites
Congresagenda
WODC: website en rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2011
Reeks:
Justitiële verkenningen 2011/05