Scheiding en ouderschap

Scheiding en ouderschap

Samenvatting

In dit themanummer over scheiding en ouderschap is veel aandacht voor de ontwikkelingen in de scheidingswetgeving, de jurisprudentie en de wijze waarop scheidingen worden afgewikkeld. Dat gebeurt steeds vaker met behulp van mediation in allerlei vormen. Voorts komen de financiële aspecten van scheiding aan de orde in een artikel over koude uitsluiting. Ook het fenomeen van de transnationale scheiding wordt besproken.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Co-ouderschap in Nederland: eindelijk duidelijkheid! - M.V. Antokolskaia
  2. Het ouderschapsplan in de rechtspraktijk - M. van der Lans
  3. Scheiden anno 2011; over depolarisering, mediation en overlegscheiding - B.E.S. Chin-A-Fat
  4. Scheidingen en gesubsidieerde rechtsbijstand; veranderingen en continuïteit tussen 2000 en 2010 - M. ter Voert en T. Geurts
  5. Koude uitsluiting en de scheefgroei van inkomens en vermogens na scheiding - L.C.A. Verstappen
  6. 'Als het hier niet lukt, dan maar in Marokko?' Vormen van kapitaal in transnationale Nederlands-Marokkaanse echtscheidingen - I. Sportel
Summaries
Internetsites
Congresagenda

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2011
Reeks:
Justitiële verkenningen 2011/06