Veiligheid in cyberspace

Criminaliteit en delicten / Geheimschennis

Veiligheid in cyberspace

Samenvatting

In dit themanummer worden actuele ontwikkelingen rond 'digitale piraterij' nader geanalyseerd. Daarnaast is er aandacht voor cybercrimewetgeving, voor de vorderingen bij de politie bij de bestrijding van cybercrime en voor fraude met identiteit en internettransacties. Het lekken van geheimen in cyberspace komt eveneens aan bod, waarbij wordt teruggeblikt op de WikiLeaks-affaire. Voorts is er een artikel gewijd aan het fenomeen cyberwar.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. De dynamiek van cybercrimewetgeving in Europa en Nederland - B.J. Koops
  2. Cybercrime en politie; een schets van de Nederlandse situatie anno 2012 - W.Ph. Stol, E.R. Leukfeldt en H. Klap
  3. Een veilige cyberwereld vraagt nieuw denken - R. Prins
  4. Cyberwar? What war? Meer in het bijzonder: welk recht? - A.R. Lodder en L.J.M. Boer
  5. Het lekken van geheimen in 'cyberspace' - J.H. Maat
  6. Zin en onzin van het downloadverbod; actuele ontwikkelingen in digitale piraterij nader beschouwd - H.B.M. Leeuw
  7. Slachtofferschap van identiteitsfraude; een studie naar aard, omvang, risicofactoren en nasleep - J. van Wilsem
  8. De rol van internet bij fraudedelicten; internetfraudeurs en klassieke fraudeurs vergeleken - E.R. Leukfeldt en W.Ph. Stol
Summaries
Internetsites
Congresagenda

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2012
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 2012/01