Professionals en protocollering

Staats- en bestuursrecht / Protocol

Professionals en protocollering

Samenvatting

In dit themanummer staan beroepen en organisaties in de justitieketen centraal, evenals de vraag hoe professionaliteit zich verhoudt tot de tendens om protocollen op te stellen voor allerlei werkprocessen waarbinnen voorheen sprake was van een zekere autonomie voor individuen en/of collegiale verbanden om deze processen naar eigen inzicht in te richten. Daarbij komt ook aan de orde of de (impliciete) tegenstelling tussen protocollering en professionele ruimte niet een valse is.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. De bijrol voor professionals in evidence-based criminaliteitspreventie - B. Rovers
  2. Bronnen van professionele effectiviteit. Over verantwoordelijkheid en ruimte van reclasseringswerkers - A. Menger en A.G. Donker
  3. Gimme hope. De rol van hoop in het werk van groepsleiders in een justitiƫle jeugdinrichting - M.J. Geenen
  4. Veilig politiewerk: de basispolitie over geweld - M. Gieling en E.J. van der Torre
  5. De kenmerken van high reliability organizations (HRO's) - K.M. Sutcliffe
  6. Hoog betrouwbaar organiseren in het OM. Beelden uit parketten - H. de Bruine, H. Fijn en P. de Beer
Summaries
Internetsites
Congresagenda

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2012
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 2012/04