Mensenrechten in Nederland

Mensenrechten in Nederland

Samenvatting

Nederland neemt internationaal een belangrijke positie in als voorvechter van de mensenrechten. Respect voor mensenrechten maakt integraal deel uit van het Nederlandse buitenlandse beleid en van de ontwikkelingssamenwerking, en speelt een belangrijke rol in de bijdragen die Nederland levert aan internationale organisaties. Maar hoe is het eigenlijk met de naleving van mensenrechten in Nederland zelf gesteld? Dat is de vraag die centraal staat in dit themanummer.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. De evaluatie van Nederland in het kader van de Universal Periodic Review - P.A.M. Verrest en T. Dopheide
  2. De inbreng van ngo's bij het Nederlandse mensenrechtenexamen; een terug- en vooruitblik door Amnesty International - C. Mommers
  3. Een nationaal mensenrechteninstituut: door de bomen het bos weer zien? - P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt
  4. Het Nederlandse detentierecht naar internationale maatstaven - G. de Jonge
  5. Mensenrechten begrensd: detentie in het vreemdelingenrecht - G. Cornelisse
  6. De relevantie van het Kinderrechtenverdrag voor minderjarige vreemdelingen - C. van Os
  7. Het internationaal recht en de gesloten jeugdzorg; adviezen voor de praktijk - S.J. Höfte, G.H.P. van der Helm en G.J.J.M. Stams
  8. De Nederlandse staat van internetvrijheid - O.L. van Daalen
  9. De bestrijding van etnische discriminatie: een speerpunt tot non-issue? - R. Witte en M.P.C. Scheepmaker
Summaries
Internetsites
Congresagenda

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2012
Reeks:
Justitiële verkenningen 2012/06