De levenslange vrijheidsstraf

De levenslange vrijheidsstraf

Samenvatting

Nederland neemt met zijn strenge uitleg van levenslange straf een uitzonderingspositie in Europa in. De meeste landen kennnen een aan rechterlijke toetsing onderhevige regeling die voorziet in de mogelijkheid van voorwaardelijke vrijlating nadat een substantieel deel van de straf is uitgezeten. Nederland kent alleen de aan politieke besluitvorming onderworpen gratieregeling.
Tegen deze achtergrond is er alle aanleiding om in dit themanummer ook aandacht te besteden aan de internationale context waarbinnen het Nederlandse beleid ten aanzien van de levenslange gevangenisstraf vorm heeft gekregen, evenals aan de discussies over dit onderwerp in andere landen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. De levenslange vrijheidsstraf internationaal vergeleken - D. van Zyl Smit
  2. Levenslange gevangenisstraf: uitlevering en overlevering aan Nederland - V.H. Glerum
  3. Het advies van de rechter in de gratieprocedure levenslanggestraften - D.J.G.J. Cornelissen
  4. Het aanzien van de Staat; over de praktijk van tenuitvoerlegging van de levenslange straf - W.F. van Hattum
  5. 'Levenslang': schadebeperking door levenslange gevangenisstraffen - M.S. Fleisher
  6. Naar een compensatoir regime voor levenslang- en zeer langgestraften - G. de Jonge
  7. Perspectiefverlies bij levenslange gevangenisstraf en longstay-tbs-kader; overeenkomsten en verschillen - P.C. Braun
  8. Perspectief voor levenslanggestraften? - T. de Bont en S. Meijer

Boekrecensie door E.F.J.C. van Ginneken over: Leven na een levenslange gevangenisstraf
Summaries
Internetsites
Congresagenda

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2013
Reeks:
Justitiƫle verkenningen 2013/02