Berichten van de werkvloer

Berichten van de werkvloer

Samenvatting

De werkvloer van Veiligheid en Justitie wordt bevolkt door professionals van zeer verschillende pluimage: rechters, officieren van justitie, reclasseringsmedewerkers, forensisch psychologen, politieagenten, gevangenbewaarders en jongerenwerkers - om er slechts enkelen te noemen. Het doel van dit themanummer is in de eerste plaats om de persoonlijke ervaringen van deze mensen met hun werk naar buiten te brengen en zo inzicht te bieden in de aard van dat werk, de leuke en moelilijke kanten. Daarbij is aandacht voor de specifieke risico's die sommige van deze beroepen aankleven.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. De wisselwerking tussen het beroep en de persoon van rechter - J.G. Tielenius Kruythoff
  2. Niet voor wie niet tegen bloed kan; een laatste handdruk pro Justitia - E.J.P. Brand
  3. We moeten samen het dansje afmaken; PIW'ers aan het woord over belastende en motiverende aspecten van hun werk - T. Molleman en E.F.J.C. van Ginneken
  4. Het belang van goede nazorg na schokkende gebeurtenissen; en het risico van overdrijving... - P.P. Lücker
  5. De politiefunctionaris en het risico op PTTS; een terechte zorg of medicalisering van een beroepsgroep? - M.J.J. Kunst
  6. Frontlijnwerken in de grote stad - B. Rombout
Summaries
Internetsites
Congresagenda

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2013
Reeks:
Justitiële verkenningen 2013/03