Recente ontwikkelingen in de forensische zorg

Recente ontwikkelingen in de forensische zorg

Samenvatting

Nu bezuinigingen in de forensische zorg onontkoombaar lijken en waarschijnlijk drie tbs-inrichtingen hun deuren zullen moeten sluiten, wordt duidelijk dat de prijs van het strengere tbs-beleid te hoog is geworden. In het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen wordt het voornemen geuit om de gemiddelde verblijfsduur in te korten van bijna tien jaar nu tot acht jaar. De uitvoerbaarheid van dit plan is een van de onderwerpen in dit themanummer, waarin vanuit wetenschappelijk onderzoek, beleid en behandelpraktijk wordt gereflecteerd op actuele vragen en ontwikkelingen in de forensische zorg.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Zeven jaar na de Commissie Visser: een nieuw evenwicht? - M.J.F. van der Wolf en L. Noyon
  2. Forensische zorg anno 2013 en de plek van de tbs daarbinnen - A.A. van Gemmert en N.H. Tenneij
  3. Over behandeling, beleid en belangenstrijd in de forensische psychiatrie - E. Bulten en J. Groeneweg
  4. Verkorten van de tbs-verblijfsduur: een weg uit de crisis? - M.H. Nagtegaal
  5. Van stoornis naar neurocognitie in de behandeling van tbs-patiënten - K. van Borries, E. Bulten en Th. Rinne
  6. Langdurig extramuraal toezicht op zedendelinquenten - H.J.M. Schönberger
Summaries
Internetsites
Congresagenda
WODC-website en rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2013
Reeks:
Justitiële verkenningen 2013/04