Met zachte dwang

Met zachte dwang

Samenvatting

Nudging ('een duwtje geven') wordt gezien als een van de meest veelbelovende technieken om burgers te helpen een goede gedragskeuze te maken, zonder inbreuk te maken op hun keuzevrijheid. In deze aflevering wordt enerzijds het fenomeen nudging nader geanalyseerd en theoretisch geduid. Anderzijds is er aandacht voor resultaten van wetenschappelijk onderzoek op o.a. de terreinen van gedragspsychologie en voedingsleer, die eventueel deel kunnen uitmaken van een alternatieve strategie om menselijk gedrag te beïnvloeden. Ook wordt aandacht besteed aan een analyse-instrument voor wet- en regelgeving dat kan helpen om te bepalen op welk niveau een interventie (nudging of anderszins) ter bevordering van compliance, nuttig is.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. De geest als aangrijpingspunt; de betekenis van gedragssturing in veiligheid, gezondheid en onderwijs - R. Peeters en M. Schuilenburg
  2. Eerste hulp bij emancipatie: waarom we nudging nodig hebben - G. van Oenen
  3. Gedragsbeïnvloeding via voeding; enkele toepassingen besproken - A. Zaalberg
  4. Indammen van sociale agressie met dynamische verlichting; het De-escalatie-project in Eindhoven - A. Haans en Y.A.W. de Kort
  5. Compliance analyseren met behulp van Willen-Kunnen-Durven-model - H. Elffers

Summaries
Internetsites
Congresagenda
WODC-website en rapporten

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Justitiële verkenningen 2014/04