Empirisch-juridisch onderzoek

Empirisch-juridisch onderzoek

Samenvatting

Empirisch-juridisch onderzoek wordt ook wel aangeduid als Empirical Legal Studies (ELS). De wortels van ELS gaan terug tot het begin van de 20e eeuw met de opkomst van de Legal Realists in de Verenigde Staten en in de jaren tachtig de revival in de vorm van een New Legal Realism. De oprichting van de Society of Empirical Legal Studies (SELS) en het Journal of Empirical Legal Studies (JELS) markeren het ontstaan van ELS begin deze eeuw. ELS verbreidde zich vervolgens ook in Europa. De meeste Nederlandse rechtenfaculteiten hebben inmiddels een leerstoel ingesteld voor de empirische bestudering van het recht. Daarmee wordt onderkend dat in verschillende rechtsgebieden sprake is van een groeiende behoefte aan juristen die niet alleen de wet kennen en de klassieke juridische vaardigheden beheersen, maar die ook bevindingen uit empirisch onderzoek naar waarde kunnen schatten en kunnen integreren in de uitoefening van hun professie. In dit themanummer wordt de geschiedenis van ELS geschetst en ingegaan op de vraag aan welke eisen goed empirisch-juridisch onderzoek moet voldoen en hoe dit kan bijdragen aan verbeteringen in de rechtspraktijk, in wetgeving en in het juridisch onderwijs. Daarnaast passeren in dit nummer concrete voorbeelden van empirisch-juridisch onderzoek uit verschillende rechtsgebieden en de (mate van) toepassing daarvan in de praktijk.

Inhoudsopgave

Inleiding 5

  1. F.L. Leeuw - Amerikaans rechtsrealisme en empirisch-juridisch onderzoek 9
  2. G. van Dijck - Naar een succesformule voor empirisch-juridisch onderzoek 29
  3. N.A. Elbers - Empirisch-juridisch onderzoek – toekomstmuziek of werkelijkheid? 43
  4. M. Malsch, L. ten Hove en H. Elffers - Toepassing van rechtssociologisch en rechtspsychologisch onderzoek in de rechtspraktijk 60
  5. A.T. Marseille - Hoe de bezwaarprocedure bij de overheid kan profiteren van inzichten uit empirisch onderzoek 79
  6. W.H. van Boom - Experimenteren met informeren 95

Summaries 111
Congresagenda 114

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom juridisch
Jaar van uitgave:
2016
Reeks:
Justitiële verkenningen 2016/06