Terrorisme- en radicaliseringsstudies

Wetgeving en beleid / Onderzoeksbeleid

Terrorisme- en radicaliseringsstudies

Samenvatting

Het onderzoek op het terrein van terrorisme en radicalisering heeft sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Het doel van dit themanummer is te reflecteren op de ontwikkelingen in dit vakgebied en verschillende onderzoeksbenaderingen aan bod te laten komen. Op deze wijze wordt duidelijk wat de sterke punten en de beperkingen van de verschillende benaderingen zijn en hoe deze elkaar kunnen aanvullen.
Er is in dit nummer tevens aandacht voor de problematische kanten van wetenschappelijk onderzoek doen op dit terrein. Die betreffen onder andere het gebrek aan bronnen: enerzijds is veel informatie waarover de overheid beschikt vertrouwelijk of geheim, anderzijds is het bepaald niet gemakkelijk betrouwbare gegevens te verkrijgen van geradicaliseerde individuen en jihadistische organisaties.
Vier van de zes bijdragen zijn in meer of mindere mate gebaseerd op lezingen die eind januari 2017 werden gehouden tijdens een conferentie van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Aanvullingen zijn er in de vorm van een recensie en een artikel over Nederlandse Syriëgangers.

Inhoudsopgave

Inleiding 5

  1. B.A. de Graaf - Terrorisme- en radicaliseringsstudies. Een explosief onderzoeksveld 8
  2. M. Bal en K. van den Bos - Over waargenomen onrechtvaardigheid en radicalisering 31
  3. E. Bakker - De Nederlandse jihadist. Typen en rollen binnen de jihadistische scene 45
  4. J. Wagemakers - De radicalisering van moslims: de rol van religieuze ideologie 56
  5. M.T. Croes - De relatie tussen islam en terrorisme. Een empirische benadering 68

Boekrecensie: Sharia4Belgium en de verburgerlijking van de provocatie 85
O. Verkaaik over:
‘Als ik iemand beledigd heb, dan was dat mijn bedoeling’: Sharia4Belgiums ideologie en humorgebruik - Pim Aarns & Ineke Roex
Summaries 96
Congresagenda 99

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom juridisch
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Justitiële verkenningen 2017/03