Geheime diensten en de democratische rechtsstaat

Politie en rechtshandhaving / Opsporingsonderzoek

Geheime diensten en de democratische rechtsstaat

Samenvatting

Aan de vooravond van het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op 21 maart 2018 brengt Justitiële verkenningen het themanummer ‘Geheime diensten en de democratische rechtsstaat’ uit. In de publieke discussie over de ‘sleepwet’ of ‘aftapwet’ staat de bevoegdheid tot ‘ongericht tappen’ centraal , oftewel het onderscheppen van communicatieverkeer dat via glasvezelkabels loopt, en de gevolgen van de inzet van dat middel voor de burger. Voor die discussie is in deze aflevering ruime aandacht, maar daarnaast komen de vele andere aspecten van de Wiv 2017 aan bod, zoals het toezicht, de precieze taken en verplichtingen die de diensten krijgen opgelegd en de internationale samenwerking. De positie van geheime diensten en hun verhouding tot politiek en samenleving wordt historisch belicht en verbonden met de vraag wat er van inlichtingen- en veiligheidsdiensten in deze tijd mag worden verwacht. In verschillende bijdragen wordt bovendien duidelijk dat Nederlandse AIVD en MIVD en hun voorgangers al heel lang gevangen zitten in beeldvorming. Geheime activiteiten verhouden zich slecht tot openbaarheid en deelname aan openbaar debat, zo was lange tijd het standpunt van de overheid. Maar juist het gebrek aan informatie over werkwijze en bevoegdheden van de Nederlandse geheime diensten heeft bijgedragen aan de populariteit van een metafoor als ‘sleepnet’ en voeding gegeven aan het wantrouwen van burgers jegens de overheid.

Inhoudsopgave

Inleiding 5

  1. Constant Hijzen - Paddenstoelen, prikkeldraadversperringen en sleepnetten. Metaforen in de Nederlandse inlichtingengeschiedenis 11
  2. Eleni Braat - In voor-en tegenspoed.Het huwelijk tussenparlementen inlichtingen- en veiligheidsdienst 33
  3. Paul Abels - Intelligence leadership. Leidinggeven in het schemerdonker tussen geheim en openbaar 49
  4. Rob Dielemans - De Wiv 2002en Wiv 2017openkele hoofdlijnen vergeleken 68
  5. Mireille Hagens - Toezicht in de Wiv 2017. Kansenen uitdagingen voor een effectief en sterk toezichtstelsel 85
  6. Nico van Eijk en Quirine Eijkman - Enkele kanttekeningen bij de Wiv 2017.De uitbreiding van bevoegdheden getoetst aan mensenrechten 99
  7. Gilliam de Valk en Willemijn Aerdts -Inlichtingenwerk vanuit een methodologisch perspectief 114
  8. Peter Koop - De Snowden-onthullingenen ongerichte interceptie onder de Wiv 2017 133
  9. Bob de Graaff en Constant Hijzen - Zwijgen is zilver en spreken is goud 148

Summaries 158

Congresagenda 163

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom juridisch
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Justitiële verkenningen 2018/01