Reclasseringswerk voor verslaafden

Veiligheid en preventie / Cad

Reclasseringswerk voor verslaafden

Een onderzoek naar meningen en ervaringen in het reclasseringsveld

Samenvatting

De centrale doelstellingen van dit onderzoek zijn als volgt geformuleerd:

 • het verwerven van informatie relevant voor de mogelijkheid om de gewenste toegankelijkheid van de commune reclassering voor verslaafde reclassenten te kunnen realiseren;
 • het verwerven van informatie over de vraag hoe de in het nieuwe reclasseringsbestel
  beschikbare categoriale reclasseringscapaciteit het beste kan worden benut;
 • het verwerven van informatie die relevant is voor de afbakening van reclasseringstaken
  en doelgroepen van de categoriale reclassering.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Achtergrond en doelstellingen van het onderzoek
 3. Opzet en uitvoering van het onderzoek
 4. Mogelijkheden en knelpunten van categoriale reclasseringszorg 'van bovenaf' gezien
 5. Ervaringen en meningen uit de praktijk
 6. Conclusies
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leuw, Ed.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1989
Reeks:
K-reeks 05
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 7229

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Reclasseringswerk voor verslaafden
Projectnummer:
K05
Operationele status:
Alleen publicatie