Wel geplaatst, maar ...

Strafrecht en strafproces / Gesloten jeugdzorg

Wel geplaatst, maar ...

Een eerste verkenning van het verschijnsel moeilijk plaatsbare jongeren en de daarmee samenhangende capaciteitsproblemen in de residentiële hulpverlening

Samenvatting

De centrale doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht (kwalitatief en kwantitatief) in de problemen die zich voordoen bij de plaatsing in het kader van een maatregel van jeugdigen in inrichtingen en in de behoefte bij kinderrechters aan specifieke (al dan niet gesloten) residentiele voorzieningen. Er is een schriftelijke enquete gehouden onder plaatsende instanties: kinderrechters, voogdij-instellingen en Raden voor de kinderbescherming inzake inrichtingsplaatsing van 12- tot 17-jarige OTS- en voogdijpupillen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en slotbeschouwing

  1. Inleiding
  2. Inrichtingsplaatsingen in juli t/m december 1988
  3. Justitie-inrichtingen
  4. Landelijke voorzieningen
  5. Regionale voorzieningen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laan, P.H. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1990
Reeks:
K-reeks 08
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 7432

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Wel geplaatst, maar ...
Projectnummer:
K08
Operationele status:
Alleen publicatie