Gezinshereninging

Gezinshereninging

De overkomst van gezinsleden van migranten en Nederlanders

Samenvatting

Onderzoek naar de vormen en mate van gezinshereniging. De huidige praktijk inzake gezinshereniging is in kaart gebracht, waarbij de belangstelling voornamelijk is uitgegaan naar de vraag hoe en in welke mate de diverse varianten van gezinshereniging voorkomen. Daarnaast is bekeken welke nationaliteit en welke verblijfstitel de betrokkenen bij gezinshereniging hebben. Tevens komen verblijfsrechtelijke zaken en enkele relevante achtergrondgegevens van de betrokkenen bij gezinshereniging aan de orde.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Reeds in Nederland verblijvende gezinsleden
  3. Naar Nederland emigrerende gezinsleden
  4. Marokkaanse en Turkse gezinshereniging apart bezien
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Naborn, E.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1992
Reeks:
K-reeks 20
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 7975

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Gezinshereniging
Projectnummer:
K20
Operationele status:
Alleen publicatie