Jongens en meisjes in een gesloten jeugdinrichting

Jongens en meisjes in een gesloten jeugdinrichting

De eerste ervaringen met coëducatie in Het Poortje

Samenvatting

Tot voor kort geschiedde gesloten (justitiele) opvang van jongens en meisjes in ons land strikt gescheiden. Met ingang van 1992 is daar verandering in gekomen. In de Groningse jeugdinrichting "Het Poortje" is sedert die datum sprake van een beperkte vorm van coëducatie. Naast drie groepen jongens verblijft daar ook een groep meisjes. De jongens en meisjes verblijven in aparte, van elkaar gescheiden groepen, maar een deel van de bewoners volgt gemengd onderwijs in de interne school. Het experiment met gemengde opvang is tot nu toe zonder problemen verlopen. De gemengde opvang in een gesloten setting blijkt niet tot ongewenste ontwikkelingen en gebeurtenissen te leiden. Op grond van de ervaringen tot nu toe menen de onderzoekers dat er alle reden is om het experiment met gemengde opvang voort te zetten.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Coëducatie: perspectieven en bezwaren
  3. Van jongensopvang naar coëducatie
  4. Het Poortje en haar bewoners
  5. Opvattingen en ervaringen
  6. Slotbeschouwing
Summary
Résumé
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laan, P.H. van der, Smit, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1993
Reeks:
K-reeks 30
Type rapport:
Tussenrapport
Signatuur:
Ra 9054

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Jongens en meisjes in een gesloten jeugdinrichting
Projectnummer:
K30
Operationele status:
Alleen publicatie