Lekken en lekkers

Lekken en lekkers

Een verkennend onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers

Samenvatting

In dit rapport worden de resultaten van onderzoek dat op verzoek van de directie Politie van het ministerie van Justitie door het WODC werd verricht naar het verschijnsel "lekken naar de pers". Het onderzoek is in zijn geheel gericht geweest op het beantwoorden van de volgende vragen: welke motieven zijn er te onderscheiden om vertrouwelijke informatie te lekken naar de pers; neemt de frequentie van het verschijnsel toe; is een uitgebreid, meer kwantificerend, onderzoek naar het verschijnsel "lekken" wenselijk en haalbaar? Ten behoeve van de beantwoording van de vragen zijn twee onderzoeken uitgevoerd: een literatuurverkenning, vooral gericht op het in kaart brengen van het verschijnsel zelf en de motieven, en een empirische verkenning (15 interviews met medewerkers van de rijksrecherche, journalisten en "lekkers").

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Definitie
 3. Tussen openbaarheid en geheimhouding; regelingen
 4. Redenen om te lekken; indelingen
 5. Pers/media
 6. Frequentie van lekken
 7. Ernst van lekken
 8. Conclusie
 9. De journalisten
 10. De lekken
 11. De rijksrecherche
 12. Conclusies en aanbevelingen
Summary
Résumé
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Beenakkers, E.M.Th., Grapendaal, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1995
Reeks:
K-reeks 42
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.251

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Lekken en lekkers; een verkennend onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers
Projectnummer:
K42
Operationele status:
Alleen publicatie