RETour Helmond

Detentie en reclassering / Halfweghuis

RETour Helmond

Resultaten van een nieuw reïntegratieproject voor gedetineerden

Samenvatting

In oktober 1992 startte in Helmond een experiment met het zogenaamde RETour-project. RETour biedt gedetineerden hulp en begeleiding bij hun terugkeer naar de maatschappij. Het is een extramurale executiemodaliteit: de laatste twee tot vijf maanden van hun vrijheidsstraf bewonen de deelnemers een kamer in een van twee panden in het centrum van Helmond. Van daaruit volgen zij een individuele bepaald activiteitenprogramma gericht op vorming, scholing en werk. Voorafgaand aan hun verblijf worden er met de deelnemers afspraken gemaakt over de concrete invulling van de verschillende onderdelen van het programma. Bij onvoldoende inzet, overtreding van de huisregels of druggebruik kunnen de deelnemers worden (terug)geplaatst naar het huis van bewaring. Op verzoek van de dienst Justitiële Inrichtingen heeft het WODC onderzoek gedaan naar de resultaten van RETour. Centraal stond de vraag in hoeverre het project haar doelstelling ten aanzien van de deelnemers, i.c. hun maatschappelijke integratie, heeft weten te realiseren. Tot eind 1995 werden er onder meer interviews gehouden met deelnemers en projectmedewerkers; de diverse rapportages die over de deelnemers worden opgemaakt, werden geanalyseerd en (voorlopige) recidivegegevens werden opgevraagd bij de politie in Helmond.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Het RETour-project
  3. Het onderzoek
  4. De samenstelling van de deelnemersgroep
  5. De resultaten
  6. Conclusies en discussie
Summary
Résumé
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wartna, B.S.J., Aidala, R., Veer, P.N. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
K-reeks 47
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.539

Onderzoekgegevens

Werktitel:
RETour Helmond; resultaten van een nieuw reïntegratieproject voor gedetineerden
Projectnummer:
K47
Operationele status:
Alleen publicatie