Kenmerken en recidivecijfers van ex-terbeschikkinggestelden met een zedendelict

Kenmerken en recidivecijfers van ex-terbeschikkinggestelden met een zedendelict

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de omvang, achtergrondkenmerken en recidivegegevens van tbs-gestelden met een zedendelict als indexdelict. Het indexdelict is het delict waarvoor de tbs-maatregel is opgelegd. Twee populaties zedendelinquenten komen aan de orde. De eerste populatie, de 'uitstroompopulatie', omvat degenen van wie de tbs-maatregel met dwangverpleging onvoorwaardelijk is beëindigd. De tweede populatie betreft de 'zittende populatie' tbs-gestelden met een tbs-maatregel met dwangverpleging. Deze laatste populatie omvat ook de tbs-gestelden met een longstay-indicatie.

Inhoudsopgave

Afkortingenlijst

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Omvang, basiskenmerken en delictgeschiedenis van de populatie ex-tbs-gestelden met een zedendelict als indexdelict
  4. Omvang en kenmerken van de zittende tbs-populatie met een zedendelict
  5. Strafrechtelijke recidive van ex-tbs-gestelden met een zedendelict
  6. Samenvatting, conclusies en bespreking van de belangrijkste resultaten
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schönberger, H.J.M., Kogel, C.H. de, Bregman, I.M. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2012
Reeks:
Memorandum 2012-01
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kenmerken en recidivecijfers van ex-terbeschikkinggestelden met een zedendelict
Projectnummer:
2022B
Operationele status:
Afgerond