Delictkenmerken van de PIJ-populatie 1996-2005

Delictkenmerken van de PIJ-populatie 1996-2005

ontwikkeling en vergelijking met jongeren met jeugddetentie, voorlopige hechtenis en OTS

Samenvatting

De PIJ-maatregel (Plaatsing in Inrichting voor Jeugdigen) is de zwaarste sanctie die via het jeugdstrafrecht opgelegd kan worden als een jongere een zeer ernstig delict heeft gepleegd.
In dit onderzoek zijn de kenmerken onderzocht van jongeren die in de periode 1995-2005 een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen. Er is gekeken naar sociaaldemografische kenmerken, kenmerken van het delict waarvoor de jongere is veroordeeld en kenmerken van de strafrechtelijke geschiedenis. De kenmerken van PIJ-ers zijn vergeleken met de kenmerken van jongeren die in dezelfde periode op een andere titel in een justitiƫle jeugdinrichting verbleven.

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Resultaten
  4. Conclusie en discussie
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Weijters, G.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2010
Reeks:
Cahiers 2010-10
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kenmerken van de jongeren die een PIJ-maatregel opgelegd krijgen; onderdeel PIJ onderzoeksprogrammering
Projectnummer:
1743
Operationele status:
Afgerond