Kennis- en informatiepositie van het OM en de ZM met betrekking tot de tenuitvoerlegging en de doelgroep van de PIJ-maatregel

Kennis- en informatiepositie van het OM en de ZM met betrekking tot de tenuitvoerlegging en de doelgroep van de PIJ-maatregel

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op drie thema's:

  1. De (algemene) kennis van officieren van justitie en rechters van de tenuitvoerlegging en de doelgroep van de PIJ-maatregel;
  2. De wijze waarop in individuele zaken waarin een PIJ-maatregel mogelijk aan de orde is deze algemene kennis Ă©n zaakspecifieke informatie wordt gebruikt en hoe deze kennis en informatie wordt beoordeeld;
  3. De eventuele verbeterpunten met betrekking tot de bestaande kennis- en informatievoorziening.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. De onderzoeksvragen
  2. De thematiek verkend
  3. Het enquĂȘteonderzoek
  4. Het besluitvormingsonderzoek
  5. Beantwoording onderzoeksvragen
Literatuur
Leden van de begeleidingscommissie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Verberk, S., Berge, M. ten
Organisatie(s):
Erasmusuniversiteit Rotterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid , WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmusuniversiteit Rotterdam - Centrum voor Recht en Samenleving
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Telefoon:
010 4081547
Fax:
010 5432911
Website:
www.esl.eur.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kennis bij ZM en OM over tenuitvoerlegging en de doelgroep van de PIJ-maatregel; onderdeel PIJ onderzoeksprogrammering
Projectnummer:
1904
Operationele status:
Afgerond