Literatuurscan oorzaken geweld tegen kinderen en jongeren in afhankelijkheidsrelaties

Staats- en bestuursrecht / Kerkgenootschap

Literatuurscan oorzaken geweld tegen kinderen en jongeren in afhankelijkheidsrelaties

Samenvatting

Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (Commissie Deetman), heeft de Minster van Veiligheid en Justitie, mede namens de Staatssecretaris van VWS,  een onderzoek naar dieperliggende oorzaken van seksueel geweld en andere vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties toegezegd aan de Tweede Kamer. Dit onderzoek heeft betrekking op de eerste fase van het onderzoek. Het betreft een literatuurscan die de stand van de wetenschappelijke kennis op hoofdlijnen in kaart moet brengen met betrekking tot de etiologie van seksueel geweld en fysiek geweld tegen kinderen en jongeren, binnen afhankelijkheidsrelaties. De volgende deelvragen staan daarbij centraal:

  • Wat is de stand van de kennis over de etiologie van fysieke kindermishandeling en seksueel misbruik?
  • Waar liggen grofweg de mogelijkheden om te interveniëren?
  • Op welke thema's zou nader, al dan niet empirisch, onderzoek in Nederland wenselijk zijn en hoe zou dat er idealiter uitzien?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Fysieke mishandeling binnen het gezin
  4. Seksueel misbruik binnen het gezin
  5. Seksueel misbruik buiten het gezin
  6. Conclusie en discussie
Summary
Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Slotboom, A., Rodermond, E., Wijkman, M.D.S., Hendriks, J.
Organisatie(s):
Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rechtsgeleerdheid, VU Amsterdam
Telefoon:
020 5986250
Fax:
020 5986211
E-mailadres:
voorlichting@rechten.vu.nl
Website:
www.rechten.vu.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kennis over oorzaken van seksueel misbruik en andere vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties; literatuurstudie
Projectnummer:
2279
Operationele status:
Afgerond