Kennis voor beleid

Kennis voor beleid

Een synthese van 58 (evaluatie)onderzoeken op het gebied van rechtshandhaving

Samenvatting

Het onderzoek analyseert rechtshandhavingsonderzoeken uit de periode januari 2002 - mei 2004. In deze onderzoeken zijn verschillende interventies geëvalueerd, zoals speciale opsporings- en handhavingsprojecten, nieuwe organisatievormen, sturingswijzen van ketens, wijzigingen in wet- en regelgeving. Naast een oordeel over de kwaliteit van de onderzoeken wordt een synthese gegeven van de inhoudelijke bevindingen. Hieruit worden conclusies getrokken voor het brede taakveld van de rechtshandhaving en aanbevelingen gedaan voor beleidsmakers en evaluatoren van beleid.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De kwaliteit van het onderzoek
  3. Inhoudelijke synthese
  4. Samenvatting en conclusie
Geselecteerde studies voor de synthese
Overige literatuur        

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Klein Haarhuis, C.M., Ooyen-Houben, M.M.J. van, Kleemans, E.R., Leeuw, F.L.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2005
Reeks:
Cahiers 2005-05
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.164

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kennis voor beleid; een synthese van 58 onderzoeken op het gebied van rechtshandhaving
Projectnummer:
1317
Operationele status:
Afgerond