Kinderen van gedetineerde moeders

Kinderen van gedetineerde moeders

Samenvatting

De onderzoeksvragen zijn:

  1. Hoe is de zorg voor kinderen van gedetineerde moeders geregeld?
  2. In hoeverre is er sprake van gedragsproblematiek bij deze kinderen?
  3. Hoe is het welbevinden van deze kinderen in de context van de detentie van moeder?
Resultaten van dit onderzoek zijn ook te vinden in het artikel: "Kinderen van gedetineerde moeders; een studie naar het gedrag en welbevinden van kinderen met een moeder in de gevangenis" (Tijdschrift voor criminologie, 52e jrg., 2010, nr. 1, pp. 36-51).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Kinderen van gedetineerde moeders in eerdere studies
  3. Opzet van het onderzoek
  4. Resultaten
  5. Conclusie
  6. Implicaties voor beleid
Referenties

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ezinga, M., Hissel, S., Bijleveld, C., Slotboom, A.
Organisatie(s):
VU - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC (subsidie)
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rechtsgeleerdheid, VU Amsterdam
Telefoon:
020 5986250
Fax:
020 5986211
E-mailadres:
voorlichting@rechten.vu.nl
Website:
www.rechten.vu.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kinderen van gedetineerde moeders
Projectnummer:
1635
Operationele status:
Afgerond