Koude uitsluiting

Civiel recht en civiel proces / Huwelijksvermogensrecht

Koude uitsluiting

Materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende partners, alsmede instrumenten voor de overheid om deze tegen te gaan

Samenvatting

De Minister heeft in een debat met de Tweede Kamer d.d. 11 september 2008, bij de behandeling van een wetsvoorstel tot Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van het Burgerlijk Wetboek, n.a.v. een tweetal moties toegezegd de wenselijkheid en mogelijkheden van aanvullende wetgeving met betrekking tot in huwelijkse voorwaarden opgenomen koude uitsluiting te willen verkennen, en daarbij ook de gevolgen van de verbreking van een langdurige duurzame relatie door ongehuwde en ongeregistreerde mensen te betrekken.
Dit onderzoek concentreert zich op de materiële problemen en op de onbillijkheden die kunnen ontstaan bij de beëindiging van formele danwel informele relaties.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Wetgeving, jurisprudentie en literatuur
  3. Aard, oorzaken en omvang van de problemen
  4. Het rechtsvergelijkende onderzoek
  5. Conclusies en slotbeschouwingen
Samenvatting
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Antokolskaia, M.V., Breederveld, B., Hulst, J.E., Kolkman, W.D., Salomons, F.R., Verstappen, L.C.A.
Organisatie(s):
Rijkuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Netherlands Institute for Law and Governance
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Netherlands Institute for Law and Governance (NILG)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Koude uitsluiting
Projectnummer:
1894
Operationele status:
Afgerond