Kwantificering van de effectiviteit van zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen voor ongevallen met gevaarlijke stoffen, Fase 2

Veiligheid en preventie / Alarmmelding

Kwantificering van de effectiviteit van zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen voor ongevallen met gevaarlijke stoffen, Fase 2

Samenvatting

Dit onderzoek bouwt voort op de bevindingen van fase 1 en geeft antwoordt op de volgende vragen:

 • Voor welke maatregelen om de zelfredzaamheid van burgers te verbeteren is behoefte aan kwantificering bij gebruikers (gemeenten, provincies, veiligheidsregio's) het grootst?
 • Wat is de veiligheidswinst (in termen van reductie van het aantal doden en gewonden) van maatregelen gericht op het vergroten of benutten van zelfredzaamheid?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

 1. Inleiding
 2. Maatregelmodellering: concept en begrippenkader
 3. Letselmodellering per EV-scenario
 4. Kwantificeren van maatregelen ter verkorting van de voorbereidingsfase
 5. Kwantificeren van maatregelen ter bevordering van de hangelingsstrategie 'ontruimen'
 6. Kwantificeren van beschermingsmaatregelen
 7. Conclusies en aanbevelingen
 8. Referenties
 9. Definities
 10. Ondertekening
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Trijssenaar, I., Thijssen, C., Sterkenburg, R., Raben, I., Kobes, M.
Organisatie(s):
TNO - Earth, Environmental and Life Sciences, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
TNO - Earth, Environmental and Life Sciences
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
TNO Earth, Environmental and Life Sciences
Telefoon:
088-8664256
Fax:
088-8664475
E-mailadres:
infodesk@tno.nl
Website:
www.tno.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kwantificeren effectiviteit maatregelen voor ongevallen met gevaarlijke stoffen; fasen 2 en 3
Projectnummer:
2128
Operationele status:
Afgerond