Evaluatie OK-puntenaanpak; de beleidslogica beschreven en getoetst

Veiligheid en preventie / Getuigenbescherming

Evaluatie OK-puntenaanpak; de beleidslogica beschreven en getoetst

Samenvatting

De Stichting Meld Geweld richt sinds 2003 OK-punten op. Dit begon in Rotterdam, maar inmiddels zijn er in totaal bijna vierhonderd OK-punten in ten verschillende gemeenten. De OK-punten zijn een instrument om de cultuur van afzijdigheid om te buigen naar een cultuur van betrokkenheid. OK-punten bieden ook een veilige plek aan mensen die slachtoffer of getuige zijn van geweld op straat of zich op een andere manier onveilig of bedreigd voelen.

Het doel van deze plan- en procesevaluatie is te ontdekken hoe de OK -puntenaanpak kan bijdragen aan een afname van publiek geweld. Het betreft dus geen effectevaluatie. In het onderzoek zijn achtereenvolgens de volgende stappen gezet:

  • Reconstructie beleidslogica (hoofdstuk 3)
  • Literatuurstudie, interviews en een quick-scan in Rotterdam op zoek naar bewijs voor de beleidslogica (hoofdstuk 4)
  • Onderzoek naar de implementatie van de OK-puntenaanpak in Rotter-dam, Amsterdam en Tilburg (hoofdstuk 5 en bijlagen)

Inhoudsopgave

Management samenvatting
English summary

  1. Inleiding
  2. Zinloos geweld
  3. Beleidslogica OK-puntenaanpak
  4. Toets van de beleidslogica
  5. Implementatie
  6. Meten doelbereik
  7. Conclusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Flight, S., Abraham, M., Voorbij, F.
Organisatie(s):
DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Landelijk invoering OK-punten
Projectnummer:
1683
Operationele status:
Afgerond