Landelijk invoering OK-punten

Politie en rechtshandhaving / Getuigenbescherming

Landelijk invoering OK-punten

Samenvatting

Een OK-punt is een locatie die een veilige haven biedt aan mensen die zich onveilig of bedreigd voelen en / of slachtoffer of getuige zijn van geweld. Er zijn vier pilots gestart om bredere ervaringen op te doen met deze punten. De vier pilots worden geƫvalueerd waarna besloten wordt of tot een landelijke invoering kan worden overgegaan. In dit onderzoek wordt ook gekeken naar de behoeften en verwachtingen van burgers ten aanzien van deze punten.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Landelijk invoering OK-punten
Organisatie(s):
WODC, DSP-groep BV.
Projectnummer:
1683
Operationele status:
Afgerond