Slachtofferschap van huiselijk geweld

Criminologie en victimologie / Meervoudig slachtofferschap

Slachtofferschap van huiselijk geweld

aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag

Samenvatting

Dit onderzoek vormt een van de deelonderzoeken van het Landelijk Onderzoek Huiselijk Geweld. Deze onderzoeken vloeien voort uit het project Aanpak huiselijk geweld, een onderdeel van het Veligheidsprogramma.
Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende drie hoofdvragen:

  1. Met welke typen van huiselijk geweld worden slachtoffers van huiselijk geweld geconfronteerd?
  2. Met welke kenmerken kunnen slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland worden beschreven?
  3. Hoe kan het hulpzoekgedrag van slachtoffers van huiselijk geweld worden gekarakteriseerd?

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dijk, T. van, Veen, M. van, Cox, E.
Organisatie(s):
Intomart Gfk , WODC
Plaats uitgave:
Hilversum
Uitgever:
Intomart GfK
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intomart GfK
Telefoon:
035 6246532
Fax:
035 6246532
E-mailadres:
info-intomart@gfk.com
Website:
www.intomartgfk.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aard, kenmerken en hulpzoekgedrag van slachtoffers van huiselijk geweld deelproject 2; landelijk onderzoek naar aard en omvang Huiselijk geweld deelproject 2
Projectnummer:
1573B
Operationele status:
Afgerond