Evaluatie slachtoffer-dadergesprekken

Evaluatie slachtoffer-dadergesprekken

een onderzoek naar de landelijke implementatie van slachtoffer-dadergesprekken

Samenvatting

Dit onderzoek betreft de landelijke implementatie van slachtoffer-dadergesprekken. De probleemstelling is als volgt geformuleerd: Hoe is het besluit tot landelijke implementatie van een aanbod slachtoffer-dadergesprekken tot dusverre uitgevoerd; in hoeverre is aan de randvoorwaarden voor een goed functioneren voldaan? In hoeverre is er sprake van uniforme uitvoering en welke effecten (beoogd en niet beoogd) kunnen op papier bij de verschillende doelgroepen worden verwacht?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksverantwoording
  3. Implementatie slachtoffer-dadergesprekken
  4. Gerealiseerd bereik
  5. Primair werkproces en uniformiteit in uitvoering
  6. Verhouding tot de strafrechtelijke procedure
  7. Conclusies
  8. Mogelijkheden voor effectonderzoek slachtoffer-dadergesprekken
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Burik, A. van, Heim, M., Hoogeveen, C., Jong, B.J. de, Slump, G.J., Vogelvang, B.
Organisatie(s):
Adviesbureau Van Montfoort, WODC
Plaats uitgave:
Woerden
Uitgever:
Adviesbureau Van Montfoort
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Adviesbureau Van Montfoort
Telefoon:
0348 481200
Fax:
0348 481499
E-mailadres:
info@vanmontfoort.nl
Website:
www.vanmontfoort.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Landelijke implementatie van Slachtoffer-dadergesprekken door Stichting Slachtoffer in Beeld (SIB)
Projectnummer:
1574
Operationele status:
Afgerond