Eén spoor is geen spoor

Eén spoor is geen spoor

Naar een landelijke sporendatabank voor informatiegestuurde opsporing

Samenvatting

In het veiligheidsprogramma Naar een veiliger samenleving hebben de politieministers het voornemen geuit maatregelen te treffen om de kwaliteit van het recherchewerk te verhogen. In dat verband is aangekondigd dat een ‘landelijke sporendatabank’ tot stand zal worden gebracht. Dit voornemen tot integratie van opsporingdatabanken sluit aan bij de beoogde herstructurering van de informatiehuishouding van de Nederlandse politie. In een landelijke sporendatabank zouden verschillende sporen - zoals vingerafdrukken, werktuigsporen, kogel-, hulzen-, schoen- en digitale sporen - op gestandaardiseerde wijze opgeslagen en met elkaar vergeleken kunnen worden. Zo kunnen verbanden tussen delicten aan het licht komen, waardoor zaken opgehelderd kunnen worden. (Vooruitlopend op zo’n landelijke sporendatabank, om al vast ervaringen op te doen met het gekombineerd gebruik van sporen, is per 1 januari 2004 een pilot gestart waarin forensisch-technische informatie uit de DNA-databank en HAVANK (vingersporen) aan elkaar worden gerelateerd.) Een landelijke sporendatabank moet uiteindelijk leiden tot een betere bestrijding van de criminaliteit, vooral ten aanzien van High Volume Crime (o.a. woninginbraken en diefstallen) en veelplegers. Dit onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van een landelijke sporendatabank.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary
Voorwoord

  1. Principes in sporen
  2. Het onderzoek en een eerste overzicht
  3. Sporendatabanken
  4. Hoofdlijnen in werken met sporen
  5. Naar een landelijke sporendatabank     

Lijst met afkortingen
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Stol, W.Ph., Kop, N., Koppenol, P.A., Evers, F.C.M. (medew.), Binnekamp, R. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, Politieacademie
Plaats uitgave:
z.pl.
Uitgever:
Politieacademie
Jaar van uitgave:
2005
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.291

Bestelinformatie

Adres:
Politieacademie
Contactpersoon:
Secretariaat
Telefoon:
055-5392347
Fax:
055-5392938
E-mailadres:
onderzoeksgroep@politieacademie.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Landelijke sporendatabanken
Onderzoeker(s):
Stol, W.Ph.
Projectnummer:
1203
Operationele status:
Afgerond