Eergerelateerd geweld in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije

Eergerelateerd geweld in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije

Een overzicht van informatie inzake aard, omvang en aanpak

Samenvatting

In 2006 heeft de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie een beleidsprogramma ‘eergerelateerd geweld’ naar de Tweede Kamer gestuurd, dat zich richt op ‘een verdere ontwikkeling van maatschappelijke preventie, het vergroten van de mogelijkheden (mogelijk) eergerelateerd geweld te signaleren bij de juiste instanties, het adequaat bieden van hulp en opvang van slachtoffers en een strafrechtelijke aanpak van de daders’. Om hierbij te kunnen leren van inzichten en ervaringen die in het buitenland zijn opgedaan heeft het WODC een inventariserend literatuuronderzoek uitgevoerd, gericht op Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije. Het blijkt dat in deze landen, net als in Nederland, de aandacht voor eergerelateerd geweld van betrekkelijk recente datum is en dat nog slechts in beperkte mate sprake is van overheidsbeleid op dit terrein. Overheidsmaatregelen, maar bijvoorbeeld ook activiteiten van hulpverleningsinstanties, zijn nog nauwelijks wetenschappelijk geëvalueerd.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Eergerelateerd geweld in Groot-Britannië
  3. Eergerelateerd geweld in Duitsland
  4. Eergerelateerd geweld in Turkije
  5. Conclusies en discussie  

Summary
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kromhout, M.H.C. (red), Rijn, A.S. van, Beenakkers, E.M. Th., Kulu-Glasgow, I.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2007
Reeks:
Cahiers 2007-01
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.582

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Literatuuronderzoek Eerwraak in internationaal perspectief
Onderzoeker(s):
Rijn, A. van
Projectnummer:
1339
Operationele status:
Afgerond